...all for the modern tramway track

Kolejová křížení


Pražská strojírna a.s. vyrábí a dodává kolejová křížení, kompletní tramvajové křižovatky, křížení tramvajové trati s drážní vlečkou a další jiné specielní kolejové konstrukce určené pro pojezd tramvajových souprav dle požadavků zákazníka (české národní normy a předpisy, německé standardy VDV, švédské standardy Banstandard Gőteborg a jiné). Základním materiálem pro výrobu tramvajových kolejových křížení jsou žlábkové kolejnice profilů NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ri57, Ri55N, Ri53N, RiPh37 a další jiné profily kolejnic dle požadavků zákazka. Jakost použitých kolejnic zadává zákazník (UIC 700, UIC 900, tvrdohlavové jakosti HSHM apod.). Pro výrobu kolejnic s mělkým nebo se zúženým žlábkem jsou používány náběžné kolejnice NT, VkRi60 nebo D180/105 v jakosti UIC 800. Pro výrobu srdcovek je standardně využíván profil Bl 180/260 v jakosti UIC 800. U použitých kolejnic lze v souladu s německými standardy VDV zlepšit jejich užitné vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním. Pražská strojírna a.s. je díky svému vlastními aplikovanému výzkumu řešit i specielní náročné požadavky zákazníka. Jedním z příkladů je použití specielních švédských otěruvzdorných plechů HARDOX® při výrobě srdcovek pro extrémně exponovaná místa. Při výrobě křížení a křižovatek Pražská strojírna a.s. využívá svých standardních i atypických výměn a výhybek a též výhybkových systémů, vytápění výměn, odvodnění tramvajové trati, dilatačních kolejnic, přechodových kolejnic atd. Svary v kolejových konstrukcí se zhotovují dle schválených technologií. Nedílnou součástí zadání konkrétní kolejové konstrukce je její technické upřesnění (průběhy a tvary žlábků v křížení, výrobní tolerance, přejímka, popis kolejové konstrukce, transportní celky, dokumentace pro zákazníka dodaná s výrobkem apod.). Pražská strojírna a.s. provádí po dohodě též záruční i pozáruční servis všech svých výrobků.

Kolejová křížení zajišťují:
Tramvajová křížení jsou v místech křížení jednotlivých tramvajových tratí a v místech rozvětvení kolejové trati. Tramvajová křížení jsou tvořena standardními nebo atypickými výhybkami, kolejovými křižovatkami a dalšími prvky tramvajových tratí. Tramvajová křížení zajišťují bezpečný průjezd tramvajových souprav přes rozvětvení kolejových tratí. Při návrhu konstrukce a při její výrobě Pražská strojírna a.s. využívá standardizované i atypické prvky kolejových tratí tak, aby byly splněny všechny požadavky zákazníka i požadavky na bezpečnost provozu.Zobrazit katalogový list Kolejová křížení: zde