...all for the modern tramway track

Mobilní přejezd


Mobilní přejezd je určen pro použití na stávajících dvoukolejných tramvajových tratích se zakrytým kolejovým svrškem s přímým úsekem bez terénních zlomů. Slouží jako dočasné a mobilní obratiště pro obousměrné vozy. Při současném použití pravého i levého mobilního přejezdu lze obousměrný provoz dočasně převést na jednu společnou kolej. Mobilní přejezd je využíván při stavebních pracích na tramvajových tratích.


Mobilní přejezd slouží k:
- dočasné mobilní obratiště pro obousměrné tramvajové vozy,
- dočasné zobousměrnění tramvajového provozu na jedné společné koleji
Zobrazit katalogový list Mobilní přejezd: zde