...all for the modern tramway track

O firmě

Pražská strojírna a. s. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby již od pocátku tricátých let 19. století. Od roku 1912, kdy Správní rada elektrických podniku navrhla mestské rade zakoupit továrnu "Pražská akciová spolecnost", byla nedílnou soucástí mestské hromadné dopravy v Praze. Dne 1. dubna 1994 bylo rozhodnuto o transformaci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a byla založena akciová spolecnost pod obchodním názvem "Pražská strojírna a. s.
Tato společnost začíná psát novou éru strojírenského závodu, ale zároveň plynule navazuje na padesátiletou zkušenost ve výrobě kolejových konstrukcí. Vlastní vývojový tým je připraven řešit i nejsložitější problémy v oblasti městské a příměstské kolejové dopravy.
Hlavním předmětem činnosti je vývoj a výroba kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu. Kompletní servis výhybkových systémů je doplněn o další komplementy, jako jsou tramvajové výměny s pružnými výměnnými jazyky v různých modifikacích podle požadavků zákazníka, vytápění výměn, odvodnění trati a ostatní strojírenská výroba.
Pražská strojírna a. s. dodává uvedené výrobky nejen pro potřeby Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., který je jejím hlavním odběratelem, ale i do dalších dopravních podniků v ČR. V posledních letech se významně rozšířil export výrobků do zahraničí na trhy Polska, Německa, Bulharska, Austrálie, Ruska, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska, Maďarska, Estonska a dalších zemí.
Společnost získala v roce 1997 certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001 a v roce 2008 získala společnost certifikát ISO 14001:2004. Pražská strojírna a.s. dbá na ekologickou stránku výroby a na příznivý vztah k životnímu prostředí.
Na začátku roku 2007 byla dovršena etapa redislokace a celá společnost se přestěhovala do nově zrekonstruovaného areálu v Praze 9 - Vinoři. Zde společnost prošla úspěšnou reorganizací a restrukturalizací a posílila svou pozici na trhu. V roce 2010 došlo k dalším velkým investicím – byla zakoupena portálová frézka a budova bývalého cukrovaru ustoupila nové venkovní montážní ploše. V roce 2014 společnost oslavila 20. výročí znovuobnovení samostatné Pražské strojírny a.s. K tomuto výročí byl zprovozněno další CNC frézovací centrum. V druhé polovině roku 2014 došlo k fúzi společnosti Pražská strojírna a.s. a firmy PS renovace s.r.o. (bývalé označení firmy GTR DP Praha s.r.o., dříve též Elaugen DP Praha s.r.o.). Tato fúze rozšířila významně portfolio Pražské strojírny a.s. o navařování tramvajových tratí a broušení vlnkovitosti.