...all for the modern tramway track

Poprodejní služby – navařování a broušení

Tramvajové kolejnice jsou vystaveny extrémní zátěži, která se dříve nebo později zákonitě projevuje mnoha různými závadami. Opravy tramvajových kolejnic patří mezi práce náročné na preciznost, a vzhledem k nutnému odklonu dopravy i na rychlost a přesné plánování. Naše společnost provádí opravy tramvajových kolejnic již od roku 1997 a má na tomto poli dlouhodobé zkušenosti. Reference na námi provedené opravy tramvajových kolejnic mohou poskytnout naši spokojení zákazníci - především DP Praha , DP Olomouc, DP Plzeň, DP Mostu a Litvínova, DP Liberec nebo DP Bratislava.

Broušení vlnkovitosti kolejnic


Vlnkovitost kolejnic je často podceňovaným faktorem. Zpočátku způsobuje zvýšenou hlučnost, která bývá častým a oprávněným předmětem stížností obyvatel. Kromě toho ale vždy odstartuje vážnou destrukci celé tratě včetně podloží. Dynamické rázy se přenášejí až do okolních budov, čímž dochází i k jejich následnému statickému poškození.Pro odstranění vlnkovitosti disponuje naše firma dvěma brusy, z nichž každý zvládne vybrousit cca 400 m kolejnice za směnu. Stroje pracují na principu rotujících brusných hrnců. Tyto stroje se v Praze osvědčují již řadu let. DP Praha provozuje tramvajovou dopravu 24 hodin denně. Případné výluky jsou nežádoucí. Brusné stroje jsou díky své konstrukci vhodné i pro práci za provozu, protože uvolnění koleje je možné prakticky během okamžiku.V případě potřeby velkého výkonu jsme schopni zajistit stroj s výkonem 2000 m obroušených kolejnic za směnu. Pro tento stroj je však vhodné zajistit výluku, i když je schopen podat uspokojivý výkon i při intervalu tramvají od 30 minut.

Broušení vlnkovitosti v PrazeBroušení vlnkovitosti v PrazeSpeciální dvoucestné vozidlo určené k přebrušování vlnkovitostiSpeciální dvoucestné vozidlo určené k přebrušování vlnkovitosti

Svařování kolejnic a ostatní svářečské práce


Kromě navařování pod tavidlem a broušení vlnkovitosti jsme schopni na základě oprávnění vydaném SDP ČR provádět v omezeném množství všechny běžné metody svařování používané na tramvajových tratích. Pro všechny nabízené metody svařování a navařování samozřejmě vlastníme příslušná profesní oprávnění.