...all for the modern tramway track

Traťová zařízení

Traťová zařízení


Pražská strojírna a.s. vyrábí přechodové kolejnice mezi dvěma různými profily kolejnic žlábkových nebo mezi žlábkovou kolejnicí a vignolovou kolejnicí. Pražská strojírna též vyrábí dilatační kolejnice a to ve dvojím základním provedení:
a) Dilatační kolejnice pro běžné použití v tramvajových tratích s krokem dilatace ± 35mm.
b) Mostní dilatační kolejnice - umožňují přejezd tramvajových souprav z pevného zemního podloží na mosty a zpět. Krok dilatace je dán velikostí dilatačního pohybu mostu a běžně vyráběné dilatace řeší dilatační pohyby např. ± 200mm.
Přechodové kolejnice mohou být kombinovány i s dilatačními kolejnicemi. Pražská strojírna a.s. vyrábí i ostatní různá drobná traťová zařízení pro konkrétní potřeby zákazníků.


Traťová zařízení zajišťují:
- přechodové kolejnice zajišťují přejezd tramvajové soupravy mezi dvěma rozdílnými profily kolejnic po továrně vyrobeném spoji dvou rozdílných profilů kolejnic.
- dilatační kolejnice umožňují dilatační pohyb jednotlivých kolejnicových pasů a konstrukčně řeší přejezd tramvajových souprav.Zobrazit katalogový list Traťová zařízení: zde


Odvodnění


Komplexní řešení odvodnění tramvajové trati umožňuje odvodnit celou šíři tramavové trati nebo její část a to v úsecích pojížděných silničními vozidly i v úsecích zatravněných.1.Řešení pro úseky pojížděné silničními vozidly je tvořeno ze tří prvků:
a) skříňové odvodnění do rozchodu – 2 kusy. Toto skříňové odvodnění Pražská strojírna vyrábí jako svařenec a je určeno pro zástavbu do tramvajové trati, kde odvádí jednak vodu ze žlábku kolejnic a též vodu z povrchu silnice. Odvodnění je konstruováno tak, aby se víko neuvolňovalo a aby nedocházelo k tvorbě hluku přejezdem silničních vozidel. Toto odovodnění lze využít ve volné trati, ale doporučujeme ho i k odvodnění žlábků kolejnic před výměnami.
b) odvodnění do mezirozchodu – 1 kus. Toto odvodnění je konstruováno jako svařenec vždy pro konkrétní velikost tzv. mezirozchodu. Skříň odvodnění leží na patách kolejnic a slouží k odvodu povrchové vody z tramvajové trati.
c) odvodnění boční – 2 kusy. Toto odvodnění je konstruováno jako svařenec buď standardní délky 500mm nebo délky zadané odběratelem tak, aby odvodnilo celou šířku vozovky až k chodníku. Skříň je nasazena na kolejnici „letmo“ a slouží k odvodu povrchové vody v místech okraje vozovky.

2. Řešení pro zatravněné úseky tramvajové trati - specielní odlitkové odvodnění.
Odvodnění je konstruováno jako odlitek s víčkem. Odlitek je přišroubován dvěma šrouby (součást dodávky) ke kolejnici přes vymezovací pryž (též součást dodávky).

Odvodnění zajišťuje:
- kompletní odvodnění povrchu tramvajové trati i odvodnění žlábku kolejnice.Zobrazit katalogový list Odvodnění: zde


Vytápění výměn


Komplexní řešení odvodnění tramvajové trati umožňuje odvodnit celou šíři tramavové trati nebo její část a to v úsecích pojížděných silničními vozidly i v úsecích zatravněných.Zařízení slouží k vytápění výhybek s pružnými nebo čepovými jazyky pro zajištění jejich správné funkce při teplotách ovzduší pod bodem mrazu a za nepříznivých povětrnostních podmínek (námraza, sněžení). Vytápění lze provozovat buď jako neregulované (přímé zapínání a vypínání topení), nebo jako regulované v závislosti na teplotě venkovního prostředí. unkci přímého nebo regulovaného vytápění lze volit nastavením režimu vytápění v řídícím systému ovládání výměny.

Vytápění výměn zajišťuje:
- Vytápění výhybek pro zajištění jejich správné funkce při teplotách ovzduš pod bodem mrazu a za nepříznivých povětrnostních podmínek (námraza, sněžení).Zobrazit katalogový list Vytápění výměn: zde