...all for the modern tramway trackVýměny

Výměny blokové


Tramvajové výměny blokové se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběretelem (NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4 …). Každá výměna se skládá ze dvou půlvýměn ustavených do rozchodu pomocí rozpor. Půlvýměna je svařenec z bloku oceli kolejnicové jakosti s konci výměny z náběžných kolejnic požadovaného profilu a jakosti. Ve svařenci je vyfrézováno na obráběcích CNC centrech vybrání pro výměnný jazyk a odpovídající průběhy žlábků. Výměnný jazyk je zhotoven z kolejnicového materiálu nebo z otěruvzdorných materiálů a v blokové výměně je uchycen upevňovacím samosvěrným klínem. Upevňovací samosvěrný klín je po upevnění jazyka pojištěn proti náhodnému povolení šroubovým spojem. Výměna je buď přivařena na podvlakový plech tloušťky 16mm, pomocí kterého je pak výměna upevněna k pražcům nebo její zástavbová výška je shodná s výškou kolejnice. Obě půlvýměny jsou vytápěny topnicemi, které jsou přišroubovány z boku k blokové výměně, jsou výměnné a jsou uloženy v nerezové chráničce. Obě půlvýměny jsou v zadní části vybaveny krycími klíny tak, aby byla usnadněna montáž výměny v zádlažbě a jiných povrchových úpravách.


Tramvajové výměny blokové zajišťují:
- ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
- konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.Zobrazit katalogový list Výměny blokové: zde


Zobrazit 3D model ve formátu 3D-pdf: zde


Výměny s výměnnými jazyky


Tramvajové výměny s výměnnými pružnými jazyky se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběretelem (NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4 …). Oba jazyky výměny (obloukový a rovný) jsou výměnné – k výměně jsou upevněny vždy čtyřmi šrouby M20x1,5 a jejich poloha je zajištěna spojím pero-drážka, hlavy šroubů jsou pojištěny proti samovolnému povolení. Jazyky jsou vyráběny v kvalitách UIC 900 nebo z otěruvzdorných manganových odlitků s 13% Mn. Základ výměny tvoří svařence, které jsou v celé délce přivařeny k podkladovému plechu. Kolejnice půlvýměn (opornice) jsou k bokům koster a k podkladovým plechům přitaženy pomocí šroubů M24. Kolejnicové části jazyků jsou přitaženy k podkladovým plechům šrouby M24 a jejich poloha je fixována.


Výměny s výměnnými jazyky zajišťují:
- ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
- konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.Zobrazit katalogový list Výměny s výměnnými jazyky: zde


Výměny s pružnými jazyky


Tramvajové výměny s pružnými jazyky se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběretelem (NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4 …). Oba jazyky výměny (obloukový a rovný) jsou svařované, kolejnicová část jazyku ze žlábkové kolejnice profilu a jakosti zadané zákazníkem a pružná část z kolejnicového materiálu jakosti UIC900 nebo jiné. Obě části – kolejnicová a pružná - jsou spolu odporově svařeny. Kostry půlvýměn jsou vyrobeny jako svařence a jsou v celé délce přivařeny k podkladovému plechu. Horní desky koster tvoří kluzné plochy pro jazyky. Kolejnice půlvýměn (opornice) jsou k bokům koster a k podkladovým plechům přitaženy pomocí šroubů M24. Kolejnicové části jazyků jsou přitaženy k podkladovým plechům šrouby M24.


Výměny s pružnými jazyky zajišťují:
- ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
- konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.Zobrazit katalogový list Výměny s pružnými jazyky: zde


Výměny rozřazovací


Tramvajové výměny rozřazovací se vyrábějí jako symetrické nebo pro pravé či levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Rozřazovací výměny se používají pro rozřazení tramvajových souprav do příslušné větve v určité potřebné vzdálenosti před vlastním kolejovým rozvětvením. Osová vzdálenost pojezdových hran obou větví na konci výměny činí 129mm pro symetrickou rozřazovací výměnu (souměrně rozložena od původního přímého směru) a 120mm pro pravou a levou výměnu. Na výměnu navazuje libovolně dlouhý úsek s touto danou osovou vzdáleností . Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběretelem (NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4 …).Oba jazyky výměny (obloukový a rovný) jsou svařence složené z kolejnicová část jazyku určeného profilu a jakosti a z pružné části vyrobené z materiálu dle požadavků zákazníka jakosti UIC 900 nebo jiné. Obě části jazyku jsou odporově svařeny. Kostry výměny jsou vyrobeny jako svařence, jejichž horní desky tvoří kluzné plochy pro jazyky. Kolejnicové části obou půlvýměn, jazyky a kostry jsou spojeny mechanicky pomocí šroubů M24. Poloha koster v půlvýměnách je výškově fixována pomocí svorníků.


Výměny rozřazovací zajišťují:
- ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
- konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.Zobrazit katalogový list Výměny rozřazovací: zde


Výměny jednojazykové


Tramvajové výměny jednojazykové se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové a to především ve specielních konstrukcích jako jsou např. harfy ve vozovnách. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběretelem (NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4 …). Jazyková půlvýměna: Obloukový jazyk výměny je výměnný – k výměně je upevněny čtyřmi šrouby M20x1,5 a jeho poloha je zajištěna spojím pero-drážka, hlavy šroubů jsou pojištěny proti samovolnému povolení. Jazyk je vyráběn v kvalitě UIC 900 nebo z otěruvzdorných manganových odlitků s 13% Mn či jiných obdobných materiálů. Základ jazykové části výměny tvoří svařenec, který je v celé délce přivařen k podkladovému plechu. Kolejnice půlvýměny jsou k bokům koster a k podkladovým plechům přitaženy pomocí šroubů M24. Kolejnicová část jazyku je přitažena k podkladovému plechu šrouby M24 a jeho poloha je fixována. Bezjazyková půlvýměna: bezjazyková půlvýměna je standardně konstruována jako svařenec kolejnicových částí a bloku z kolejnice BL 180/260 jakosti UIC 800, případně jako specielní svařenec ve složitějších kolejových konstrukcích.


Výměny jednojazykové zajišťují:
- ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
- konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.Zobrazit katalogový list Výměny jednojazykové: zde