Navařování a broušení

Navařování a broušení2019-07-12T15:29:47+00:00

Navařování a broušení

Tramvajové kolejnice jsou vystaveny extrémní zátěži, která se dříve nebo později zákonitě projevuje mnoha různými závadami. Opravy tramvajových kolejnic patří mezi práce náročné na preciznost, a vzhledem k nutnému odklonu dopravy i na rychlost a přesné plánování. Naše společnost provádí opravy tramvajových kolejnic již od roku 1997 a má na tomto poli dlouhodobé zkušenosti. Reference na námi provedené opravy tramvajových kolejnic mohou poskytnout naši spokojení zákazníci – především DP Praha, DP Olomouc, DP Plzeň, DP Mostu a Litvínova, DP Liberec nebo DP Bratislava.

Speciální zařízení pro tvrdonávary žlábkových kolejnic

Navařovaní pod tavidlem

Navařování kolejnic – reprofilace

Návary bočního opotřebení kolejových oblouků s následným vybroušením do požadovaného profilu představují nejhospodárnější způsob prodloužení životnosti kolejnic. Kvalitně provedené návary oddálí potřebu mnohem nákladnější a komplikovanější výměny kolejnic.

Náš postup obnovy profilu navařením spočívá v použití drátu (přídavného materiálu) s chemickým složením Cr18Ni8Mn6, který po navaření splňuje požadavek plasticity jednotlivých oblastí v systému „návar – kolejnice“. Dosahujeme 30-ti procentní rozdíl tvrdosti návaru v porovnání se základním materiálem. Mechanické vlastnosti provedeného návaru lze ještě vylepšit vložením mezivrstvy s vyšším obsahem manganu, čímž se zvýší otěruvzdornost o cca 30%. Práce provádějí kvalifikované posádky, které jsou pravidelně přezkušovány ve svářečské škole. Samozřejmostí je pečlivá příprava – očištění navařované části broušením a nízkoteplotní předehřev. Kolejové brusné stroje jsou dostatečně účinné pro dokonalé vybroušení návarů do požadovaného tvaru.

V současnosti vlastníme tři soupravy pro navařování automatem pod tavidlem s kapacitou jedné soupravy cca 20 m obroušeného návaru za směnu, respektive 30 m za 12-ti hodinovou prodlouženou směnu.

Broušení vlnkovitosti kolejnic

Vlnkovitost kolejnic je často podceňovaným faktorem. Zpočátku způsobuje zvýšenou hlučnost, která bývá častým a oprávněným předmětem stížností obyvatel. Kromě toho ale vždy odstartuje vážnou destrukci celé tratě včetně podloží. Dynamické rázy se přenášejí až do okolních budov, čímž dochází i k jejich následnému statickému poškození.

Pro odstranění vlnkovitosti disponujeme dvěma brusy, z nichž každý zvládne vybrousit cca 400 m kolejnice za směnu. Stroje pracují na principu rotujících brusných hrnců. Tyto stroje se v Praze osvědčují již řadu let. DP Praha provozuje tramvajovou dopravu 24 hodin denně. Případné výluky jsou nežádoucí. Brusné stroje jsou díky své konstrukci vhodné i pro práci za provozu, protože uvolnění koleje je možné prakticky během okamžiku.

V případě potřeby velkého výkonu jsme schopni zajistit brusné vozidlo s výkonem 2000m obroušených kolejnic za směnu. Pro toto vozidlo je však vhodné zajistit výluku.

Speciální dvoucestná brusná vozidla VM8000 a UMIMOG

Speciální dvoucestné vozidlo – svářečská dílna

Malý ruční brusný stroj BS2

Speciální dvoucestné brusné vozidlo AT2200-12E

Broušení vlnkovitosti na dráze speciální

Broušení vlnkovitosti na dráze tramvajové