Odvodnění2021-12-10T10:08:23+00:00

Odvodnění

Komplexní řešení odvodnění tramvajové trati umožňuje odvodnit celou šíři tramvajové trati nebo její část a to v úsecích pojížděných silničními vozidly i v úsecích zatravněných.

 1. Řešení pro úseky pojížděné silničními vozidly je tvořeno ze tří prvků:
  • Skříňové odvodnění do rozchodu – 2 kusy. Toto skříňové odvodnění Pražská strojírna vyrábí jako svařenec a je určeno pro zástavbu do tramvajové trati, kde odvádí jednak vodu ze žlábku kolejnic a též vodu z povrchu silnice. Odvodnění je konstruováno tak, aby se víko neuvolňovalo a aby nedocházelo k tvorbě hluku přejezdem silničních vozidel. Toto odovodnění lze využít ve volné trati, ale doporučujeme ho i k odvodnění žlábků kolejnic před výměnami.
  • Odvodnění do mezirozchodu – 1 kus. Toto odvodnění je konstruováno jako svařenec vždy pro konkrétní velikost tzv. mezirozchodu. Skříň odvodnění leží na patách kolejnic a slouží k odvodu povrchové vody z tramvajové trati.
  • Odvodnění boční – 2 kusy. Toto odvodnění je konstruováno jako svařenec buď standardní délky 500mm nebo délky zadané odběratelem tak, aby odvodnilo celou šířku vozovky až k chodníku. Skříň je nasazena na kolejnici „letmo“ a slouží k odvodu povrchové vody v místech okraje vozovky.
 2. Řešení pro zatravněné úseky tramvajové trati – specielní odlitkové odvodnění.
  Odvodnění je konstruováno jako odlitek s víčkem. Odlitek je přišroubován dvěma šrouby (součást dodávky) ke kolejnici přes vymezovací pryž (též součást dodávky).

Odvodnění zajišťuje:

 • Kompletní odvodnění povrchu tramvajové trati i odvodnění žlábku kolejnice.

Zobrazit katalogový list Odvodnění:

Stáhnout