Přechodové a dilatační kolejnice

///Přechodové a dilatační kolejnice
Přechodové a dilatační kolejnice2019-07-30T09:29:20+00:00

Přechodové a dilatační kolejnice

Pražská strojírna a.s. vyrábí přechodové kolejnice mezi dvěma různými profily kolejnic žlábkových nebo mezi žlábkovou kolejnicí a vignolovou kolejnicí.

Pražská strojírna vyrábí dilatační kolejnice ve dvojím základním provedení:

  1. Dilatační kolejnice pro běžné použití v tramvajových tratích s krokem dilatace ± 35mm.
  2. Mostní dilatační kolejnice – umožňují přejezd tramvajových souprav z pevného zemního podloží na mosty a zpět. Krok dilatace je dán velikostí dilatačního pohybu mostu a běžně vyráběné dilatace řeší dilatační pohyby např. ± 200mm.

Přechodové kolejnice mohou být kombinovány i s dilatačními kolejnicemi. Pražská strojírna a.s. vyrábí i ostatní různá drobná traťová zařízení pro konkrétní potřeby zákazníků.

Zobrazit katalogový list:

Stáhnout

Traťová zařízení zajišťují:

  • Přechodové kolejnice zajišťují přejezd tramvajové soupravy mezi dvěma rozdílnými profily kolejnic po továrně vyrobeném spoji dvou rozdílných profilů kolejnic.
  • Dilatační kolejnice umožňují dilatační pohyb jednotlivých kolejnicových pasů a konstrukčně řeší přejezd tramvajových souprav.