Výhybkové systémy pro sjezd

Výhybkové systémy pro sjezd2019-07-12T15:19:14+00:00

VS-21

Výhybkový systém VS – 21 je určen k držení jazyků sjezdových výměn v krajních polohách. Je vybaven dvojicí nárazových tlumičů rázů.

Výhybkovým systémem VS – 21 se zajišťuje:

  • Definovaný přítlak stavěcího táhla do polohy dané posledním průjezdem tramvaje
  • Zdvih jazyků od 36 mm do 60 mm

Výhybkový systém VS-21 se vyznačuje nízkou zástavbovou výškou shodnou s výškou žlábkové kolejnice.

Zobrazit katalogový list VS-21

Stáhnout

VS-20

Výhybkový systém VS – 20 je určen k držení jazyků sjezdových tramvajových výměn v krajních polohách. V normálním zapojení zajišťuje držení jazyků v poloze dané posledním průjezdem tramvaje. Ve vratném zapojení zajišťuje držení jazyků v poloze předvolené stavěcí kapsou. Zaručuje dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost.

Výhybkovým systémem VS – 20 se zajišťuje:

  • V normálním zapojení přítlak stavěcího táhla do polohy dané posledním průjezdem
  • Ve vratném zapojení přítlak stavěcího táhla do předvolené polohy

Výhybkový systém VS-20 se vyrábí i ve variantě boční pro jednojazykové výměny (označení VS-20-B) a též ve variantě s doplněnou signalizací polohy jazyku (označení VS-20-S).

Zobrazit katalogový list VS-20:

Stáhnout