Mobilní přejezd

Mobilní přejezd2019-07-12T15:25:41+00:00

Mobilní přejezd

Mobilní přejezd je určen pro použití na stávajících dvoukolejných tramvajových tratích se zakrytým kolejovým svrškem s přímým úsekem bez terénních zlomů. Slouží jako dočasné a mobilní obratiště pro obousměrné vozy. Při současném použití pravého i levého mobilního přejezdu lze obousměrný provoz dočasně převést na jednu společnou kolej. Mobilní přejezd je využíván při stavebních pracích na tramvajových tratích.

Zobrazit katalogový list Mobilní přejezd:

Stáhnout

Mobilní přejezd slouží k:

  • Dočasné mobilní obratiště pro obousměrné tramvajové vozy
  • Dočasné zobousměrnění tramvajového provozu na jedné společné koleji