Výměny blokové

Výměny blokové2022-03-24T10:35:50+00:00

Tramvajové výměny blokové

Tramvajové výměny blokové se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručují vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna z bloku a ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběratelem (NT1, NT3, 60R2, 60R1, 73C1, Ph37, NP4, RT62 apod.). Každá výměna se skládá ze dvou půlvýměn ustavených do rozchodu pomocí rozpor. Půlvýměna je svařenec z bloku oceli kolejnicové jakosti s konci výměny z náběžných kolejnic požadovaného profilu a jakosti. Ve svařenci je vyfrézováno na obráběcích CNC centrech vybrání pro výměnný jazyk a odpovídající průběhy žlábků. Výměnný jazyk je zhotoven z kolejnicového materiálu nebo z otěruvzdorného materiálu V blokové výměně je uchycen upevňovacím samosvorným klínem a pojištěn spojem pero-drážka. Upevňovací samosvorný klín je po upevnění jazyka pojištěn proti náhodnému povolení šroubovým spojem. Výměna je buď přivařena na podkladový plech tloušťky 16mm, pomocí kterého je pak výměna upevněna k pražcům, nebo je její zástavbová výška je shodná s výškou kolejnice. Obě půlvýměny jsou vytápěny topnicemi, které jsou přišroubovány z boku k blokové výměně nebo jsou umístěné do dutiny pod kluznou plochou. Topnice jsou výměnné a jsou uloženy v nerezové chráničce. Obě půlvýměny jsou v zadní části vybaveny krycími klíny tak, aby byla usnadněna montáž výměny v zádlažbě a jiných povrchových úpravách.

Tramvajové výměny blokové zajišťují:

  • Ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
  • Konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.

Zobrazit katalogový list Výměny blokové:

Stáhnout