Výměny jednojazykové

Výměny jednojazykové2019-07-12T15:23:54+00:00

Výměny jednojazykové

Tramvajové výměny jednojazykové se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové a to především ve speciálních konstrukcích jako jsou např. harfy ve vozovnách. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběretelem (NT1, NT3, 60R2, 60R1, 73C1, Ph37, NP4, RT62 apod.). Jazyková půlvýměna: Obloukový jazyk výměny je výměnný – k výměně je upevněn samosvorným klínem a jeho poloha je zajištěna spojím pero-drážka. Jazyk je vyráběn v kvalitě R260 nebo z otěruvzdorných materiálů. Základ jazykové části výměny tvoří svařenec, který je v celé délce přivařen k podkladovému plechu. Bezjazyková půlvýměna: Bezjazyková půlvýměna je standardně konstruována jako svařenec kolejnicových částí a bloku z kolejnice 310C1 jakosti R260, případně jako speciální svařenec ve složitějších kolejových konstrukcích.

Výměny jednojazykové zajišťují:

  • Ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
  • Konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.

Zobrazit katalogový list Výměny jednojazykové:

Stáhnout