Výměny rozřazovací

Výměny rozřazovací2019-07-12T15:23:48+00:00

Výměny rozřazovací

Tramvajové výměny rozřazovací se vyrábějí jako symetrické nebo pro pravé či levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Rozřazovací výměny se používají pro rozřazení tramvajových souprav do příslušné větve v určité potřebné vzdálenosti před vlastním kolejovým rozvětvením. Osová vzdálenost pojezdových hran obou větví na konci výměny je dle požadavku odběratele (120mm, 129mm, 160mm apod.). Na výměnu navazuje libovolně dlouhý úsek s touto danou osovou vzdáleností. Výměny jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručují vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběratelem (NT1, NT3, 60R2, 59R2, 60R1, Ph37, NP4, RT62 apod.). Oba jazyky výměny (obloukový a rovný) jsou buď svařence odporově svařené, složené z kolejnicové část jazyku a určeného profilu nebo jsou klínovány do vyfrézovaného bloku. Jakost materiálu jazyků i přivařovaných částí jsou dle požadavků zákazníka např. R260 nebo jiné. Kostry výměny jsou vyrobeny jako svařence, jejichž horní desky tvoří kluzné plochy pro jazyky nebo jako bloky které mají vyfrézované vybrání pro výměnný jazyk. Kolejnicové části obou půlvýměn, jazyky a kostry jsou spojeny mechanicky pomocí šroubů M24 nebo přivařeny na podkldový plech. Poloha koster v půlvýměnách je výškově fixována pomocí svorníků. V blocích jsou jazyky klínovány samosvornými klíny.

Výměny rozřazovací zajišťují:

  • Ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
  • Konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.

Zobrazit katalogový list Výměny rozřazovací:

Stáhnout