Výměny s pružnými jazyky

///Výměny s pružnými jazyky
Výměny s pružnými jazyky2019-07-12T15:23:43+00:00

Výměny s pružnými jazyky

Tramvajové výměny s pružnými jazyky se vyrábějí pro pravé i levé odbočení a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručují vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu. Výměna je vyráběna ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběratelem (NT1, NT3, 60R2, 59R2, 60R1, Ph37, NP4, RT62 apod.). Oba jazyky výměny (obloukový a rovný) jsou svařované, kolejnicová část jazyku z kolejnice profilu a jakosti zadané zákazníkem a pružná část z kolejnicového nebo otěruvzdorného materiálu. Obě části – kolejnicová a pružná – jsou spolu odporově svařeny. Kluzné plochy pod jazyky tvoří buď vložený otěruvzdorný plech, nebo horní plochy koster výměny Základ výměny tvoří svařence, které jsou v celé délce přivařeny k podkladovému plechu.. Ke kostrám jsou opornice přitaženy pomocí šroubů M24. Kolejnicové části jazyků jsou přivařeny nebo přitaženy k podkladovovým plechům šrouby M24 a jejich poloha je fixována.

Výměny s pružnými jazyky zajišťují:

  • Ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
  • Konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.

Zobrazit katalogový list Výměny s pružnými jazyky:

Stáhnout