TZ: Pražské strojírně meziročně stoupl zisk o více než 15 % na 51,3 mil. Kč

//TZ: Pražské strojírně meziročně stoupl zisk o více než 15 % na 51,3 mil. Kč

Praha, 29. dubna 2020 – Pražská strojírna a.s., dceřiná společnost Dopravního podniku hl. m. Prahy, má za sebou úspěšný rok. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2019. Firma postupovala dle schváleného pětiletého strategického plánu, udržela ziskovost, investovala a rozvíjela partnerství na zahraničním trhu. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 51,3 mil. Kč a nárůst EBITDA meziročně o 11 mil. Kč na hodnotu 74 mil. Kč pouze potvrzují, že strojírna si vede dobře.

V roce 2016 byla společnost ve ztrátě -36 mil Kč. Díky restrukturalizaci pod taktovkou nového vedení se v roce 2017 dostala z červených čísel a dosáhla zisku necelých 10 mil. Kč před zdaněním, rok 2018 už zakončila s výsledkem 44,3 mil. Kč  před zdaněním. Nyní je hospodářský výsledek za rok 2019 před zdaněním ve výši 51,3 mil. Kč, tedy o více než 15 % oproti minulému roku, a nárůst EBITDA meziročně o 11 mil. Kč (17 %) na hodnotu 74 mil. Kč. Výrok auditora NEXIA AP a.s. byl bez výhrad.

Vedle dodávek pro pražský Dopravní podnik a dalším tuzemským odběratelům se firma soustředila na export. Velmi dobře se rozvíjelo partnerství se společností INNOTECH působící na území Společenství nezávislých států a s australským partnerem YARRA TRAMS. Dařilo se i v Polsku a na Slovensku, pokles dodávek zaznamenala naopak v sousedním Německu a ve Švýcarsku.

Pokračovali jsme ve strategickém programu zvyšování produktivity práce, efektivity bezpečnosti práce a v kultivaci pracovních podmínek. Investice do moderního LED osvětlení ve všech halách zvýšilo bezpečnost na pracovišti, snížilo ekologickou zátěž a náklady. Úplná rekonstrukce šaten a sociálního zázemí zvýšila kulturu a hygienu práce,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a.s.

Společnost investovala i do modernizace strojního parku. Strojírna pořídila nový vertikální soustruh VSC 1050M+C pro výrobu obručí tramvajových kol a monobloků pro tramvaje, čímž splnila bod ze schváleného strategického plánu společnosti. V letošním roce společnost získá 9 metrovou portálovou frézu s dvěma pracovišti za více než 25 milionů korun. Výběrové řízení a zkoušky proběhly právě v roce 2019. „Stroj bude dovezen v létě roku 2020 a pomůže naší společnosti skokově zvýšit produktivitu na našem nejvytíženějším uzlu, kterým je frézování,“ doplňuje Robert Masarovič.

Právě zvýšení produktivity práce považuje společnost za jeden z cílů pro následující roky. Dále se budou soustředit na zvýšení kvality jak výroby tak zákaznického servisu, aktivaci inovačního potenciálu firmy a dynamičtější průtok výrobou. Své obchodní úsilí chce Pražská strojírna věnovat v dalším období 2020-2024 právě v zemích SNS a v Austrálii, kde vnímá mírné prorůstové trendy. Naopak na trzích evropských dopravních podniků se následující období jeví jako chladnoucí.

I nadále chceme dostát pověsti hrdé dcery Dopravního podniku hl. m. Prahy, spolehlivého partnera a kvalitního zaměstnavatele,“ tvrdí Robert Masarovič.

 

Kontakty pro více informací:

E-mail: media@pstroj.cz  

2021-06-09T11:29:02+00:00