O firmě

O firmě2023-05-10T19:00:20+00:00

POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Připravujeme doplnění povinně zveřejňovaných informací.

Výpis z obchodního rejstříku

Stanovy společnosti

Uveřejnění o zaknihování akcií

Notářský zápis o zaknihování akcií

Poslední výroční zpráva