TZ: PS investuje do svých zaměstnanců. Nakoupila čistič vzduchu a renovovala šatny

//TZ: PS investuje do svých zaměstnanců. Nakoupila čistič vzduchu a renovovala šatny

Praha, 3. února 2020 – Pražská strojírna opět investuje. V rámci dlouhodobého zkvalitňování zázemí pro pracovníky strojírny byl nakoupen speciální čistič vzduchu, který by měl odstranit prach a kouř z výrobních hal. Právě tam se ve vzduchu kumuluje nejvíce nečistot. Zkvalitnění se dočkal i prostor hlavních šaten, kde proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Opotřebované šatní skříně byly nahrazeny novými a celý interiér převlékáren byl renovován. Významným krokem bylo i zakoupení speciálních dveří vedoucích ke sprchám, které zamezí šíření a usazování vlhkosti a zvýší hygienu sprch.

Pražská strojírna se dlouhodobě snaží zlepšit podmínky pro své zaměstnance. Práce ve strojírnách je fyzicky náročná a pracoviště jsou plná prachu, což si vedení uvědomuje. Těžkou práci se jim snaží vyvážit rozsáhlým zlepšováním pracovního i mimopracovního prostředí. Na konci roku 2019 to byla investice téměř 4 milionů korun do nových LED světel ve výrobních halách, která byla zaměstnanci přijata s pozitivním ohlasem. Letos je to nový čistič vzduchu CleanAirTower za necelých půl milionu korun a šatny v obdobné hodnotě.

CleanAirTower je umístěn u pracoviště sváření, které je zdrojem vysokých emisí. Také chrání pracovníky i stroje od jemného prachu. Odsává okolní vzduch přes zabudovaný ventilátor s výkonem až 6000m3/hod a vyčištěný ho pak opět vypouští z dolní části zařízení. Jeden přístroj zvládne obsáhnout filtrační plochu velkou až 58m2. Snižuje topné náklady a nevytváří skoro žádné víření vzduchu, čímž snižuje rozvod znečištění i do nezatížených prostor výrobní haly.

Rozdíl je rozhodně znatelný už po prvním dni používání. Sami jsme překvapeni, jak dobře stroj funguje. V halách se nám lépe dýchá,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. Vedení již nyní zvažuje nákup dalších přístrojů
do zbytku výrobních hal.

Finanční injekce se dočkaly i hlavní šatny. Ty potřebovaly rekonstrukci již dříve, ovšem za posledních pár let se ji předchozímu vedení nepodařilo začlenit do rozpočtu. S pracemi se započalo v prosinci minulého roku, kdy byly do místnosti nainstalovány vysoušeče zdiva. Vysoušení probíhalo po dobu čtrnácti dnů, a to v době celopodnikové dovolené v období vánočních svátků.

Staré šatny jsou tu s námi skoro stejně dlouho, jako část našich zaměstnanců v důchodovém věku.  Proto jsme se ve vedení rozhodli, že je potřeba je zmodernizovat. V šatnách bylo primárně potřeba vyřešit přetrvávající vlhko způsobené bezprostřední blízkostí sprch,“ vysvětluje Robert Masarovič. Nainstalovány byly speciální automatické dveře, které zabraňují šíření mokra mimo prostor sprch. Moderní dveře se otvírají a zavírají na čidlo.

Do šaten byly zakoupeny nové lavice a nové šatní skřínky včetně vnitřního vybavení. Samozřejmostí byla nová výmalba a kompletní čištění. Očistou prošla i zanesená klimatizace. Ta vedle úpravy teploty mimo jiné zajišťuje odvětrávání vzduchu v prašném prostředí strojírenského podniku. Zaměstnanci si vylepšení pochvalují.

Pražská strojírna se, ostatně i jako jiné firmy zaměstnávající pracovníky ve výrobě, dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Spolu s aktivním hledáním nových pracovních sil se tak zaměřuje i na udržení těch stávajících. Možná i díky tomu vedení eviduje v uplynulém období nulovou fluktuaci.

 

Kontakty pro více informací:

E-mail: media@pstroj.cz

2021-06-09T11:50:24+00:00