TZ: Vjezd tramvají do areálu vozovny Střešovice bude od příštího roku jednodušší. Pro plánovanou optimalizaci vyrobí Pražská strojírna 16 nových výhybek

//TZ: Vjezd tramvají do areálu vozovny Střešovice bude od příštího roku jednodušší. Pro plánovanou optimalizaci vyrobí Pražská strojírna 16 nových výhybek

Praha, 28. února 2024 – Pražská strojírna podepsala smlouvu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. o dodání 16 moderních výhybek a návazných kolejových oblouků pro rekonstrukci vozovny Střešovice. Výroba začne ve 3. čtvrtletí letošního roku, samotná rekonstrukce je plánována na první čtvrtletí roku 2025. Výsledkem bude jednodušší provoz mezi vozovnou a dopravně vytíženou Patočkovou ulicí.

Na začátku roku 2025 projde dvůr vozovny Střešovice i odbočení z hlavní trati v Patočkově ulici kompletní rekonstrukcí. Vznikne při ní i nová odbočka ve směru z centra. Výsledkem bude hladší provoz mezi vozovnou a hlavní tratí a odpadne složitá manipulace s vozy.

Stávající provoz mezi hlavní tratí a vozovnou Střešovice je dopravně komplikovaný.  Při zatahování na většinu kolejí musí tramvaje vjet do vozovny spodními vraty, vyjet z ní prostředními vraty na Patočkovu ulici a pak couvat do středních nebo horních vrat na příslušnou kolej. Komplikuje to tramvajový i silniční provoz v přilehlém jízdním pásu,“ vysvětluje Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Pražská strojírna dodá pro plánovanou rekonstrukci všech 16 výhybek a návazné kolejové oblouky. Jejich výroba proběhne ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku. „Nově zabudované kolejové výměny rádiusů R20m, R50m a R100m budou vybaveny moderními výhybkovými systémy, které zajistí tišší provoz i delší životnost. Novinkou bude i vytápění výměn v zimním období,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Vozovna Střešovice byla postavena v roce 1909 a od roku 1993 slouží jako Muzeum městské hromadné dopravy v Praze. Nachází se zde rozsáhlá sbírka historických vozidel hromadné dopravy i další muzejní exponáty. Střešovická vozovna však není jen muzeem. Vyjíždějí odsud i některé provozní soupravy historických tramvají, v letní sezóně například okružní linka 41, případně i vozy objednané soukromými zájemci.

Kontakty pro více informací:

E-mail: media@pstroj.cz

2024-03-04T11:01:59+00:00