Výhybky

Výhybky2019-03-08T16:02:47+00:00

Výhybky s přímou částí v odbočném směru

Tramvajové výhybky s přímou částí v odbočném směru se vyrábějí jako pravé nebo levé a lze je použít jako sjezdovérozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručují vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu.

Výhybky jsou vyráběny ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběratelem ( 60R1, 60R2, 59R2, NT1, Ri57A, …). Srdcovková část je tvořena svařencem ze srdcovky (profil 310C1, kovaný blok jakosti R 220, R 260,…) a přivařených kolejnicových částí (náběžná kolejnice NT, 105C1, 73C1, Ri57AVk jakosti R220, R290GHT, …) s vyfrézovanými výškovými a bočními náběhy.

Přídržné protikolejnice umístěné v rozchodu proti srdcovce jsou vyráběny z náběžných kolejnic (NT, 105C1, 73C1, Ri57AVk jakosti R220, R290GHT, …).

Tramvajové výhybky s přímou částí v odbočném směru zajišťují:

  • ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky.
  • konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.