Kolejová křížení

Kolejová křížení2019-07-30T09:27:25+00:00

Kolejová křížení

Pražská strojírna a.s. vyrábí a dodává kolejová křížení, křížení tramvajové trati s drážní vlečkou a další jiné speciální kolejové konstrukce určené pro pojezd tramvajových souprav dle požadavků zákazníka (české národní normy a předpisy, německé standardy VDV, švédské standardy a jiné). Základním materiálem pro výrobu tramvajových kolejových křížení jsou žlábkové kolejnice profilů NT1, 60R1, 60R2, 59R2, Ri57A a další profily kolejnic dle požadavků zákazníka. Pro výrobu náběhů, kolejnic s mělkým nebo se zúženým žlábkem jsou používány náběžné kolejnice NT, 105C1, 73C1, Ri57AVk a jiné. Pro výrobu srdcovek je standardně využíván profil 310C1, příp. kovaný, nebo válcovaný blok. Dle požadavků zákazníka je možné použít široký rozsah jakostí kolejnic a polotovarů (R200, R220, R290GHT-CL, …). U použitých kolejnic lze zlepšit jejich užitné vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním. Pražská strojírna a.s. je díky svému vlastnímu aplikovanému výzkumu schopna řešit i speciální náročné požadavky zákazníka.

Zobrazit katalogový list:

Stáhnout

Kolejová křížení zajišťují:

  • Kolejová křížení v místech křížení jednotlivých tramvajových tratí a v místech rozvětvení kolejové trati.
  • Zajišťují bezpečný průjezd tramvajových souprav přes rozvětvení a křížení kolejových tratí.
  • Při návrhu konstrukce a při její výrobě Pražská strojírna a.s. využívá standardizované i atypické prvky kolejových tratí tak, aby byly splněny všechny požadavky zákazníka i požadavky na bezpečnost provozu.