Výhybkový systém pro depa

Výhybkový systém pro depa2019-07-12T15:19:18+00:00

VSP-20

Výhybkový systém VSP-20 je určen především pro ovládání výměn v depech.

Výhybkový systém s přestavníkem VSP-20 je určen k mechanizovanému, případně ručnímu přestavování výměn do žádaného směru, a k držení jazyků výměn v krajních polohách. Zaručuje dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu, nehlučnou funkci a ekologickou nezávadnost. Výhybkový systém VSP-20 spolupracuje se všemi druhy řídících systémů výměn.

Výhybkovým systémem VSP-20 se zajišťuje:

  • Přítlak stavěcího táhla do obou krajních poloh
  • Signalizace obou krajních poloh stavěcího táhla
  • Signalizace zablokování povelu k přestavení při zasunutí klíče do stavěcí kapsy
  • Možnost přestavení za jazyky („rozřez“)

Výhybkový systém VSP-20 se vyrábí i ve variantě boční pro jednojazykové výměny (označení VSP-20-B) a též ve variantě s doplněnou signalizací polohy jazyku (označení VSP-20-S).

Zobrazit katalogový list VSP-20:

Stáhnout